ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുക

കുമ്പളത്തമൺ, വടശ്ശേരിക്കര, പത്തനംതിട്ട, കേരളം - 689662, ഇന്ത്യ

04735296550

  • Google Places
  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Whatsapp
  • Google Business Site
S.A Medical College Contact US.png

ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

എസ്എ മെഡിക്കൽ കോളേജും റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷനും

ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഉൾച്ചേർത്ത ഇന ഖണ്ഡിക. നിങ്ങളുടെ രേഖാമൂലമുള്ളതോ ചിത്രീകരിച്ചതോ ദൃശ്യപരമോ ആയ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ വിവരണവും നിങ്ങളുടെ സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ ഉൾച്ചേർത്ത മറ്റേതെങ്കിലും ഫോർമാറ്റും ചേർക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച സ്ഥലമാണിത്. നിങ്ങളുടെ ഉപയോക്താക്കൾക്കായി വിലപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ചേർക്കുന്നതിനും നടപടിയെടുക്കാൻ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ഈ ഇടം ഉപയോഗിക്കാൻ മടിക്കരുത്.