top of page
ഡോ.ജിഷ്ണു കൃഷ്ണൻ, എംബിബിഎസ്, എംഡി(പൾമണറി മെഡിസിൻ)
സീനിയർ റസിഡന്റും കൺസൾട്ടന്റ് പൾമോണോളജിസ്റ്റും
പൾമോണോളജി വകുപ്പ്
Dr.Gishnu K Welcome to SAMCRF.png
bottom of page